KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że od dnia 29.04 br. od godziny 18:00 Klienci naszego Banku mogą składać wnioski o przyznanie subwencji wyłącznie za pomocą bankowości internetowej. Bank będzie tą drogą poświadczać tożsamość Klienta. Wszelkie informacje związane z Programem są dostępne na stronie  https://pfr.pl/

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40