mini_zmiana-oproc.-lokaty_18.09.jpg Komunikat o zmianie oprocentowania

Małopolski Bank Spółdzielczy uwzględnił decyzję Rady Polityki Pieniężnej NBP, która zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. Decyzja ta ma wpływ na obniżenie oprocentowania lokat terminowych.

Od 19 września 2023 r. oprocentowanie lokat będzie wynosiło:  

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH – ZAKŁADANYCH PRZEZ INTERNET

 

Lp.

RODZAJ RACHUNKU

MINIMALNA KWOTA LOKATY

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

Lokaty terminowe – zakładane przez Internet

Lokaty odnawialne lub nieodnawialne

1.

1 miesięczne

1 000 zł

3,00%

 

2.

3 miesięczne

1 000 zł

3,50%

 

3.

6 miesięczne

1 000 zł

4,00%

 

4.

12 miesięczne

1 000 zł

4,00%

 

 

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH

 

Lp.

RODZAJ RACHUNKU

MINIMALNA KWOTA LOKATY

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

1.

Lokaty terminowe – krótkoterminowe

Lokaty odnawialne

1.1

2 dniowe

15 000 zł

 

0,80%

1.2

4 dniowe

15 000 zł

 

0,80%

1.3

5 dniowe

15 000 zł

 

0,80%

1.4

7 dniowe

15 000 zł

 

0,80%

1.5

14 dniowe

15 000 zł

 

1,00%

1.6

21 dniowe

15 000 zł

 

1,20%

2.

Lokaty terminowe - Standardowe

Lokaty odnawialne

2.1

1 miesięczne

1 000 zł

 

 2,60%

2.2

2 miesięczne

1 000 zł

 

 2,60%

2.3

3 miesięczne

1 000 zł

 

 3,10%

2.4

4 miesięczne

1 000 zł

 

 3,20%

2.5

5 miesięczne

1 000 zł

 

  3,20%

2.6

6 miesięczne

1 000 zł

 

  3,50%

2.7

9 miesięczne

1 000 zł

 

  3,60%

2.8

12 miesięczne

1 000 zł

 

  4,00%

2.9

24 miesięczne

1 000 zł

 

  4,10%

 

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40