mini_zmiana-oproc.-EFEKT_18.09.jpg Komunikat o zmianie oprocentowania

Małopolski Bank Spółdzielczy uwzględnił decyzję Rady Polityki Pieniężnej NBP, która zdecydowała się obniżyć stopy procentowe. Decyzja ta ma wpływ na obniżenie oprocentowania rachunku EFEKT plus oraz lokat terminowych.

Podstawa prawna:

  • Paragraf 41 obowiązującego Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Małopolskim Banku Spółdzielczym.

Od 19 września 2023 r. oprocentowanie lokat będzie wynosiło:

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH

 

Lp.

RODZAJ RACHUNKU

MINIMALNA KWOTA LOKATY

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

1.

Terminowe lokaty oszczędnościowe Standardowe

Lokaty odnawialne

1.1

1 miesięczne

100 zł

 

2,60%

1.2

2 miesięczne

100 zł

 

2,60%

1.3

3 miesięczne

100 zł

 

3,10%

1.4

4 miesięczne

100 zł

 

3,20%

1.5

5 miesięczne

100 zł

 

3,20%

1.6

6 miesięczne

100 zł

 

3,50%

1.7

9 miesięczne

100 zł

 

3,60%

1.8

12 miesięczne

100 zł

 

4,00%

1.9

24 miesięczne

100 zł

 

4,10%

1.10

36 miesięczne

100 zł

 

4,10%

1.11

60 miesięczne

1 000 zł

 

4,10%

 

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych – zakładane przez Internet

 

Lp.

RODZAJ RACHUNKU

MINIMALNA KWOTA LOKATY

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁA

ZMIENNA

Terminowe lokaty oszczędnościowe – zakładane przez Internet

Lokaty odnawialne lub nieodnawialne

1.

1 miesięczne

100 zł

 3,00%

 

2.

3 miesięczne

100 zł

 3,50%

 

3.

6 miesięczne

100 zł

 4,00%

 

4.

12 miesięczne

100 zł

 4,00%

 

 

Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych –  Z Y S K

 

Lp.

RODZAJ RACHUNKU

MINIMALNA KWOTA LOKATY

STOPA PROCENTOWA W STOSUNKU ROCZNYM

STAŁE OPROCENTOWANIE W PIERWSZYM OKRESIE LOKACYJNYM

Terminowe lokaty oszczędnościowe – ZYSK

Lokaty odnawialne

1.

1 miesięczne

1.000 zł

  3,30%

2.

3 miesięczne

1.000 zł

  4,00%

3.

6 miesięczne

1.000 zł

  4,20%

4.

12 miesięczne

1.000 zł

  4,20%

 

Od 22 listopada 2023 r. oprocentowanie EFEKTplus będzie wynosiło:

 

od 0,00 zł do 999,99 zł

  2,20%

od 1 000 zł do 29 999,99 zł

  2,50%

od 30 000 zł       

  3,00%

Jeżeli posiadają Państwo rachunek EFEKTplus i nie zgadzają się na zmianę oprocentowania, mogą Państwo:

  • zgłosić sprzeciw wobec tej zmiany do 21 listopada 2023 r. – umowa wygaśnie wtedy 21 listopada 2023 r.,
  • wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym – jednak nie później niż do 21 listopada 2023 r.

Sprzeciw lub wypowiedzenie mogą Państwo złożyć na piśmie w każdej placówce naszego Banku.

Jeżeli akceptują Państwo zmiany, nie trzeba nas o tym informować.

Zarząd Małopolskiego Banku Spółdzielczego

 

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40