Przypominamy o konieczności terminowego realizowania zobowiązania wynikającego z dokonywania spłaty rat Subwencji Finansowej w ramach Tarczy 1.0. Prosimy o sprawdzenie decyzji PFR w sprawie spłaty oraz terminu pierwszej raty dla Państwa Firmy. Jednocześnie informujemy, iż ewentualne nadpłaty powinny być bezwzględnie uzgadniane, zgodnie z Regulaminem PFR.

Zobacz również: https://mbsw.pl/aktualnosci/177-informacja-dotyczaca-dokonywania-splat-nieumorzonych-kwot-subwencji-finansowej-tarcza-1-0

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40