Zapraszamy do korzystania z nowoczesnego bankomatu przy ul. Kilińskiego 2 w Wieliczce. Urządzenie dokonuje wypłat gotówki oraz posiada funkcję wpłatomatu. Usługa wpłat dostępna jest obecnie dla Klientów Małopolskiego Banku Spółdzielczego oraz Klientów posiadających rachunki w Bankach Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40