Klienci Małopolskiego Banku Spółdzielczego od 15 stycznia mogą składać w systemie bankowości elektronicznej wnioski o subwencje finansowe ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju.

 

O Programie

Tarcza Finansowa PFR 2.0 to Program, którego celem jest pomoc finansowa dla firm z branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. Tarcza przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Podobnie jak w pierwszej tarczy Finansowej PFR pomoc ta będzie udzielona szybko, w prosty i bezpieczny sposób za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 13 miliardów złotych. Dla dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości 25 miliardów złotych.

 

Składanie wniosków

Wnioski o subwencję można składać od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 

Procedura odwoławcza

Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.

W przypadku uzyskania niższej kwoty subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, można odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy należy złożyć w tym samym banku, w którym składało się pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim zostanie złożony wniosek odwoławczy - należy pamiętać o tym, że:

  • wniosek można złożyć tylko dwa razy, jest na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
  • w przypadku otrzymania negatywnej decyzji, nie można się odwołać – należy złożyć nowy wniosek,
  • przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.
     

Ważna zmiana dla składających dokument umocowania do wniosku

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Państwa imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, należy dodatkowo, przy składaniu wniosku o subwencję finansową złożyć Pełnomocnictwo. Jednocześnie należy pamiętać, że Pełnomocnictwo można jedynie opatrzyć Kwalifikowanym Podpisem Elektronicznym (podpis w formacie PAdES). Prosimy nie mylić tego podpisu z tzw. ePUAP (Profil Zaufany), który nie będzie akceptowany. Dokument pełnomocnictwa musi w treści odpowiadać dokumentowi wzorcowemu znajdującemu się we wskazanej ścieżce wniosku oraz wymagany jest dla ważności format PDF.

Wzór Pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie

 

Obsługa Programu

Program Tarcza Finansowa 2.0 dla mikro, małych i średnich firm obsługiwany będzie za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej w Małopolskim Banku Spółdzielczym:

eBSW

Biznes-Net

Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej należy wypełnić wniosek w zakładce „WNIOSKI”.

 

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym materiałem zawierającym:

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”

Wzór Pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie

Informacje o Tarczy Finansowej PFR 2.0

Branże PKD podlegające Programowi i sposób ich weryfikacji

Tarcza Finansowa 2.0 PFR – bezpłatne szkolenia on-line

Najczęściej zadawane pytania

Tarcza Finansowa PFR 2.0

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40