W 2015 roku minęła dziewięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia działalności przez Bank Ludowy w Wieliczce, którego kontynuatorem jest Małopolski Bank Spółdzielczy.

Małopolski  Bank Spółdzielczy należy do grona największych banków Spółdzielczych w Polsce. Z sukcesem działa on na rynku już od 90 lat dostarczając wysokiej jakości usług finansowych mieszkańcom ziem wielickich i okolic. Bank prowadzi działalność w oparciu wyłącznie o polski kapitał.

Bank Ludowy w Wieliczce został zarejestrowany 21 marca 1925 roku. Zrzeszał on spółdzielców między innymi z Węgrzc Wielkich, Gdowa, Brzegów, Podłęża, Chorągwicy, Pawlikowic, Swoszowic, Rzeszotar, Sieprawia, Sierczy czy Mogilan. Przez cały burzliwy XX wiek pomimo trudności Bank rozwijał się. W tym okresie realizował swoją misję służby społeczeństwu naszego regionu. Wspierał lokalną przedsiębiorczość, miejscowe rolnictwo i samorządy, a także działalność kulturalną.

Uroczystości  jubileuszowe   miały miejsce 26 września 2015 roku w Królewskiej Kopalni Soli Wieliczka i przybyło na nie liczne grono gości – przedstawicieli duchowieństwa, parlamentarzystów i samorządów powiatowego i gminnych, przedstawiciele banków i organizacji bankowych z całego kraju, zaprzyjaźnionych organizacji, rzemieślników, policji i straży pożarnych, klienci, delegaci i wszyscy pracownicy.

W Kaplicy Św. Kingi  ks. proboszcz  Prałat Zbigniew Gerle odprawił mszę świętą w podziękowaniu Panu Bogu za pomyślne lata i owoce pracy .  Dalsza część uroczystości odbyła się w komorze Warszawa i rozpoczęła się od wykonania przez Chór „Camerata” pieśni Hymn Spółdzielców.

Wszystkich zgromadzonych przywitali następnie  prezes Zarządu Edward Biernacki oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Dudzik.

Prezes Edward Biernacki w swoim przemówieniu przypomniał zgromadzonym gościom historię wielickiego Banku.

„Obchodzimy dziś 90 rocznicę powstania Małopolskiego Banku Spółdzielczego, ale jeśli przyjrzymy się dokładniej historii polskiej bankowości na Ziemii Wielickiej to w uzasadniony sposób można dojść do wniosku, że mamy prawo powoływać się na znacznie głębsze tradycje sięgające pierwszych lat XX wieku bowiem tu wcześniej kasy Stefczyka miały spółdzielczy charakter, a działający od 1925 roku Małopolski Bank Spółdzielczy – wówczas pod nazwą Bank Ludowy w Wieliczce, kontynuował ich działalność po ich wcieleniu w jego struktury.

Niewiele jest instytucji w naszym regionie, które poszczycić się mogą tak długą historią. Przez okres ponad stu lat kilka pokoleń działaczy spółdzielczych wiernie służyło środowisku, które powołało do życia nasz Bank. Dziesiątki często dziś bezimiennych osób pracowało nad zachowaniem lokalnej instytucji finansowej w dobrej kondycji. W czasach II Rzeczypospolitej,  w czasach tzw. Realnego socjalizmu, nasz Bank  działający pod różnymi nazwami w różnych konfiguracjach prawnych i organizacyjnych wiernie służył społeczeństwu naszego regionu. W okresie przemian ustrojowych i gospodarczych u schyłku XX wieku i obecnie kontynuuje te zadania wspierając lokalną przedsiębiorczość, miejscowe rolnictwo, samorządy i udzielając pomocy w realizacji potrzeb bytowych indywidualnym mieszkańcom regionu.

Przez wszystkie lata Bank dostosowywał strukturę placówek do aktualnych potrzeb mieszkańców Wieliczki, powiatu wielickiego, a także nowych terenów na których prowadzi dziś działalność handlową.”

Przemówienie Pana Prezesa uzupełniła projekcja filmu stworzonego specjalnie na tą okazję. Przedstawiono w nim po krótce historię Banku oraz jego rozwój. 

Bardzo ważnym elementem uroczystości było nagrodzenie wieloletnich pracowników Banku odznaczeniami za zasługi dla bankowości. Uhonorowano również jubileuszowymi statuetkami klientów i instytucje oraz jednostki samorządowe, które w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Banku.

Pan Prezes Biernacki otrzymał Odznakę „Zasłużony Dla Kultury Polskiej” nadawaną osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Odznaczenie zostało wręczone przez posłankę na Sejm RP – Elżbietę Achinger. Wśród osób rekomendujących Pana Prezesa  do odznaczenia była m.in. Pani Izabela Szota – Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce -  „Pan Edward Biernacki to wielki Mecenas Kultury  w naszej małej ojczyźnie – Małopolsce. Wrażliwy na piękno i sztukę. Jego priorytetem jest nieustanna pomoc uzdolnionym dzieciom. Nie szczędzi wysiłku, aby każdy utalentowany i potrzebujący młody człowiek, mógł zrealizować swoje marzenia. Czyni to z wielkim wyczuciem, taktem i kulturą osobistą, będąc przy tym niezwykle skromnym człowiekiem”.

Małopolski Bank Spółdzielczy od 5 lat czyli od samego początku, jest głównym sponsorem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Vivaldi”, przeznaczonego dla uczniów szkół muzycznych I stopnia, a organizowanego przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Wieliczce.

Wiele innych wydarzeń społeczno-kulturalnych na naszym terenie miało miejsce dzięki wsparciu Małopolskiego Banku Spółdzielczego. W ciągu ostatnich 10 lat Bank przekazał na takie cele kwotę w wysokości 1 mln 512 tys. zł. Współfinansował między innymi budowę pomnika Św. Jana Pawła II, realizację projektu „Malowidło” na płycie Rynku w Wieliczce, odbudowę Pomnika Odrodzenia Polski, ufundował  dla Zespołów Pieśni i Tańca „Mietniowiacy” i „Raciborsko”. Sponsoruje również wydarzenia kulturalne takie jak „Dni Św. Kingi” i „Dni Jana Pawła II” w Wieliczce, „Dni Myślenic”, „Dni Niepołomic”, obchody 750-lecia Kłaja, Festyn „Jesień Kurdwanów Nowy” w Krakowie. Corocznie wspiera także Stowarzyszenie Brata Alojzego Kosiby i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
Bank udziela także wsparcia finansowego organizacjom społecznym – placówki oświatowe – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, a także Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, Fundacje, Parafie i Koła Sportowe.

Za tą szeroko zakrojoną działalność społeczną Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł wręczył Panu Prezesowi Odznakę Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka, przyznawaną osobom zasłużonym dla gminy, które w sposób znaczący przyczyniły się do jej rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego oraz w uznaniu dla działań i inicjatyw podejmowanych na rzecz mieszkańców gminy.

Na ręce Pana Prezesa Biernackiego złożono wiele nagród i życzeń od władz powiatu, samorządów,  instytucji bankowych, przedsiębiorców i klientów Banku.

Małopolski Bank Spółdzielczy swoim istnieniem i działaniami na trwałe zapisał się w historii województwa Małopolskiego. Przetrwał burzliwe i trudne okresy pozostając do dzisiaj bankiem z wyłącznie polskim kapitałem, silną stabilną pozycją na rynku i wielkimi planami na przyszłość.

90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria 90lecie_banku_galeria
90lecie_banku_galeria  

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40