bank informacjeKOMUNIKAT

Zmiana oprocentowania rachunków EFEKT plus oraz terminowych lokat oszczędnościowych i lokat terminowych.

 Niniejszym informujemy, iż ulega zmianie oprocentowanie:

1) Rachunków oszczędnościowych EFEKTplus (zmiana od 31.07.2017 r.): 

Wyszczególnienie

Oprocentowanie

(w skali roku)

do  30.07.2017 r.

Oprocentowanie

(w skali roku)

od 31.07.2017 r.

Rachunki oszczędnościowe EFEKTplus:

od 0,00 do 999,99 zł.

0,70% - bez zmian

0,70% - bez zmian

od 1 000 do 29 999,99 zł.

1,00%

0,80%

od 30 000 zł.

1,30%

1,10%

2) Rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w walutach wymienialnych (zmiana od 31.07.2017 r.):

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-walutowa#/oprocentowanie

3) Rachunków lokat oszczędnościowych (firmy) w walutach wymienialnych (zmiana od 1.07.2017 r.)

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-walutowa#/oprocentowanie

4) Nowozakładanych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych zakładanych przez Internet (zmiana od 12.06.2017 r.)

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty-firmy/lokata-zakladana-przez-internet#/oprocentowanie

5) Nowozakładanych rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych - ZYSK (zmiana od 12.06.2017 r.):

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-zysk#/oprocentowanie

6) Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 12 miesięcznych o progresywnym oprocentowaniu (zmiana od 12.06.2017 r.):

kliknij link: http://www.mbsw.pl/lokaty/lokata-o-progresywnym-oprocentowaniu#/oprocentowanie

7) Rachunki wycofane z oferty (zmiana od 12.06.2017 r.):

Lokaty 1 dniowe (wycofane z oferty) zakładane do 5.01.2012 r. – 0,90% w skali roku.

Małopolski Bank Spółdzielczy - Centrala z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2
Wpisany do KRS pod numerem 0000111791, NIP: 683-10-01-554, REGON: 000499301, tel. 12-278 14 66, faks: 12-289 44 40